Zveme vás na pravidelné setkání "Hovory o víře", které se konají ve středu v sudém týdnu v 18:45 v suterénu fary