Zveme vás na pravidelná setkání "Hovory o víře", která se konají ve středu v sudém týdnu v 18:45 v suterénu fary