Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a Vřesina

Kontakt

Duchovní správce:
P. Pavel Marek
Adresa:
Nábřeží SPB 59/1, Ostrava-Poruba, 708 00
E-mail:
rkf.ostravaporuba@doo.cz
Telefon:
+420 739 094 869

Sociální sítě

Adorace
Farnost
Tri kralove
Otec Josef
Kostel

Vítejte

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Pavel Marek a o. Josef Gazda.

Zobrazit více
Zobrazit

Bohoslužby

Zobrazit

Ministranti

Zobrazit

Schola

Zobrazit

Dům farnosti

Zobrazit

Hovory o víře

Zveme vás na pravidelná setkání "Hovory o víře", která se konají ve středu v sudém týdnu v 18:45 v suterénu fary

Nejbližší akce a aktuality

Stále se modlíme za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině. Vhodná je na tento úmysl modlitba svatého růžence.

Ohlášky

6. neděle v mezidobí

- V týdnu vstoupíme do postní doby Popeleční středou. Je to den přísného postu od masa a máme si také něco odříct z lásky ke Kristu, abychom dobře vstoupili do doby duchovní přípravy na Velikonoce. Na Popeleční středu jsou mše svaté v Porubě v 6:30 a...

Zobrazit
5. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Agáty, panny a mučednice, v úterý památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků a v sobotu památka sv. Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. nedělí v mezidobí - Dnes po dopoledních mších svatých bude udělováno svatoblažejs...

Zobrazit
4. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Jana Boska, kněze, v pátek svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu si připomeneme sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 5. nedělí v mezidobí. Po dopo...

Zobrazit
3. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola a v pátek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Příští neděle 4. nedělí v mezidobí - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kost...

Zobrazit
2. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Antonína, opata a ve čtvrtek památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděle 3. nedělí v mezidobí - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho kostela a farno...

Zobrazit
Svátek Křtu Páně

- Dnešním svátkem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Proto je příští neděle 2. nedělí v mezidobí - Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary - Tuto sobotu 13. ledna jsme začne v 19:30 farní ples v...

Zobrazit
Svátek Svaté rodiny

- Dnes večer poděkujeme za uplynulý rok mší svatou v 17 hodin – mše v 18:30 dnes není, zítra v pondělí je slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek. Mše svaté jsou jako v neděli. V úterý je svátek sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, b...

Zobrazit
4. neděle adventní

- Dnes večer vstoupíme do vánočního oktávu slavností Narození Páně, která je zasvěceným svátkem, v úterý je svátek sv. Štěpána prvomučedníka, ve středu svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve čtvrtek svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Příští ned...

Zobrazit
3. neděle adventní

- Vstupujeme do předvánočního týdne. Příští neděle bude 4. nedělí adventní - Připomínáme, že příští neděli nebude v Porubě mše svatá v 10:15. Lze využít mši svatou v sobotu v 18 hodin nebo v 16 hodin v kapli FNO - Dnešní sbírka je na potřeby našeho...

Zobrazit
2. neděle adventní

- Ve středu je památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve čtvrtek památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 3. nedělí adventní - Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti - Již se zapisují úmysly mší s...

Zobrazit
1. neděle adventní

- Ve středu je památka sv. Mikuláše, patrona farního kostela a farnosti, ve čtvrtek památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, a v pátek slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek. Mše svaté budou ve Vřesině v...

Zobrazit
Slavnost Ježíše Krista Krále

- Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Příští neděle bude 1. nedělí adventní. Vstoupíme do nového liturgického roku a při mši posvětíme adventní věnce - Sbírka minulé neděle na potřeby kostela a farnosti vynesla v Porubě 19 665 Kč ve Vřesině...

Zobrazit
33. neděle v mezidobí

- V úterý je památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v pátek památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků. Příští neděli prožijeme slavnost Ježíše Krista Krále - Sbírka minulé neděle...

Zobrazit
32. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Anežky České, panny a v pátek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Příští neděle je 33. nedělí v mezidobí - Dnes je sbírka na katolická media, tedy i na Tv NOE a rádio Proglas. Příští neděli proběhne sbírka na potřeb...

Zobrazit
31. neděle v mezidobí

- Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve a v sobotu památka sv. Martina, biskupa. Příští neděle je 32. nedělí v mezidobí - Příští neděli bude sbírka na katolická media, tedy i na...

Zobrazit
Výročí posvěcení farního kostela (30. neděle v mezidobí)

- Dnes slavíme výročí posvěcení našeho kostela, ve středu je slavnost Všech svatých a ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Po oba dny budou mše svaté v Porubě v 6:30 a v 18 hodin, ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu je památka sv. Karla Boromej...

Zobrazit
29. neděle v mezidobí - Misijní neděle

- V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela - Při sbírce z minulé neděle na potřeby našeho kostela a farnosti se vybralo v Porubě 25 990 Kč a ve Vřesině 7 970 Kč. Děkujeme všem za vaše pří...

Zobrazit
28. neděle v mezidobí

- V pondělí je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší diecéze, v úterý památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka a ve středu svátek sv. Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 29. nedělí v mezidobí - Dnešní sbírka...

Zobrazit
27. neděle v mezidobí

- Příští neděle je 28. nedělí v mezidobí - Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti - Všichni jste srdečně zváni do farního kostela v Porubě na koncert klasických i muzikálových písní, který se uskuteční dnes v 15:30. - Z pát...

Zobrazit
26. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka svatých andělů strážných, ve středu památka sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve a v sobotu je památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 27. nedělí v mezidobí - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navš...

Zobrazit
25. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Vincence z Paula, kněze, ve čtvrtek slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Mše svaté budou ve Vřesině ráno v 8 hod a v Porubě v 18 hodin. V pátek je svátek sv. Michaela, Gabri...

Zobrazit
24. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna a druhů, mučedníků, ve čtvrtek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v sobotu památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští neděle je 25. nedělí v mezidobí - Sbírka minulé neděle na církevní ško...

Zobrazit
23. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže, v pátek památka Panny Marie Bolestné a v sobotu památka sv. Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. nedělí v mezidobí - Od září jsou ve...

Zobrazit
22. neděle v mezidobí

- V pátek je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 23. nedělí v mezidobí - Od září jsou večerní mše svaté v Porubě opět v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin, kromě neděle, kdy je celoročně večerní mše svatá v 18:30. - Příští neděli je sbírka...

Zobrazit
21. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele. Příští neděle je 22. nedělí v mezidobí - V tomto týdnu nás čeká výrazná změna bohoslužeb. V Porubě ani ve Vřesině nebudou mše svaté od pondělí...

Zobrazit
20. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Pia X., papeže, v úterý Památka Panny Marie Královny, ve čtvrtek svátek sv. Bartoloměje, apoštola a v pátek památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Příští neděle je 21. nedělí v mezidobí - Dnešní sbírka je...

Zobrazit
19. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, v úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a jedná se o doporučený svátek. Příští neděle je 20. nedělí v mezidobí - V tomto týdnu proběhnou dvě změny v bohoslužbách oproti práz...

Zobrazit
Proměnění Páně (18. neděle v mezidobí)

- V úterý je památka sv. Dominika, kněze, ve středu svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve čtvrtek svátek sv. Vavřince, jáhna a v pátek památka sv. Kláry, panny. Příští neděle je 19. nedělí v mezidobí - Během p...

Zobrazit
17. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v úterý památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve a v pátek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. Příští neděli oslavíme Svátek Proměnění Páně - Během prázdnin nejsou mše svaté...

Zobrazit
16. neděle v mezidobí

- V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek památka sv. Gorazda a druhů a v sobotu je památka sv. Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 17. nedělí v mezidobí - Při sbírce na potřeb...

Zobrazit
Výročí posvěcení naší katedrály (15. neděle v mezidobí)

- V sobotu je svátek sv. Marie Magdalény. Příští neděle je 16. nedělí v mezidobí - Dnes je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary - Během prázdnin nejsou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté...

Zobrazit
14. neděle v mezidobí

- V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a v sobotu památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Příští neděli oslavíme Výročí posvěcení naší katedrály - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti - Během prá...

Zobrazit
13. neděle v mezidobí

- V pondělí je svátek sv. Tomáše, apoštola, ve středu slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – je to doporučený svátek. Mše svaté budou ve Vřesině ráno v 8 hodin a v Porubě v 18:30. Příští neděle je...

Zobrazit
12. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve, ve čtvrtek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – je to doporučený svátek. Mše svaté budou v Porubě pouze ráno v 6:30 a ve Vřesině v 17 hodin. Místo večerní mše svaté v Porubě j...

Zobrazit
11. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svaté budou ve Vřesině v 9 hodin a v Porubě v 18 hodin. Příští neděle je 12. nedělí v mezidobí - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a...

Zobrazit
10. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků, v úterý památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17...

Zobrazit
Slavnost Nejsvětější Trojice

- V pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka a ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. Příští neděle je 10. nedělí v mezidobí - Při sbírce na Diecézní Charitu se vybralo v Por...

Zobrazit
Slavnost Seslání Ducha svatého

- V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, v úterý je památka sv. Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští ned...

Zobrazit
7. neděle velikonoční

- V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Příští neděli proběhne sbírka na diecézní Charitu. Děkujeme za vaše dary - Ode dneška se...

Zobrazit
6. neděle velikonoční

- V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha...

Zobrazit
5. neděle velikonoční

- Příští neděle je 6. nedělí velikonoční - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování - Ve sbírce na DMS fond se vybralo celkem 130 369 Kč. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše příspěvky - Zítra, v pondělí 8. května vyrazíme na p...

Zobrazit
4. neděle velikonoční

- Dnešní neděle je dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V úterý je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve středu svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a v sobotu památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je 5. ne...

Zobrazit
3. neděle velikonoční

- V úterý je svátek sv. Marka, evangelisty a v sobotu svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je 4. nedělí velikonoční – nedělí Dobrého Pastýře - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmov...

Zobrazit
2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

- Dneškem končí Velikonočního oktáv. Příští neděle je 3. nedělí velikonoční - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování - Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi vynesla 6 514 Kč. Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farno...

Zobrazit
Neděle Zmrtvýchvstání Páně

- Dneškem jsme vstoupili do Velikonočního oktávu. Zítra na Velikonoční pondělí jsou mše svaté pouze ráno v Porubě v 8 a ve Vřesině v 9 hodin. Příští neděle je 2. nedělí velikonoční, nedělí Božího milosrdenství - Dnes není příprava na biřmování - Dn...

Zobrazit
Květná - pašijová neděle

- Dneškem jsme vstoupili do Svatého týdne. Pořad bohoslužeb a obřadů je k dispozici na nástěnkách, stránkách farnosti a ve Farní rodině spolu s příležitostmi ke svaté zpovědi. Prosíme, povzbuďte k ní také své děti. Připomínáme, že na Velký pátek se z...

Zobrazit
5. neděle postní

- V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je Květnou (pašijovou) nedělí - Minul...

Zobrazit
4. neděle postní [Laetare - radostná]

- V pondělí oslavíme slavnost sv. Josefa, přesunutou z dnešní neděle. Mše svaté budou v Porubě v 18 a ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá z této slavnosti bude pouze v Porubě ráno v 8 hodin. Večerní mše svatá bude z...

Zobrazit
3. neděle postní

- V pondělí si připomeneme 10 výročí zvolení papeže Františka. Vzpomeňme na něj v modlitbě, aby mu Bůh dal sílu a moudrost pro další vedení církve. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve střed...

Zobrazit
2. neděle postní

- V postní době probíhají křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 3. nedělí postní - Dnes...

Zobrazit
1. neděle postní

- Ve středu jsme vstoupili do postní doby, v níž se připravujeme na Velikonoce. Pokud jste se nemohli účastnit mše na Popeleční středu, můžete přijmout popelec ještě dnes po mši svaté. Křížové cesty probíhají v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:...

Zobrazit
7. neděle v mezidobí

- V týdnu vstoupíme do postní doby Popeleční středou. Je to den přísného postu od masa a máme si také něco odříct z lásky ke Kristu, abychom dobře vstoupili do doby duchovní přípravy na Velikonoce. Na Popeleční středu jsou mše svaté v Porubě v 6:30 a...

Zobrazit
3. neděle postní

(12.3.2023)

V pondělí si připomeneme 10 výročí zvolení papeže Františka. Vzpomeňme na něj v modlitbě, aby mu Bůh dal sílu a moudrost pro další vedení církve. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu...

Zobrazit
2. neděle postní

(5.3.2023)

V postní době probíhají křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 3. nedělí postní. Dnes v 1...

Zobrazit
1. neděle postní

(26.2.2023)

Ve středu jsme vstoupili do postní doby, v níž se připravujeme na Velikonoce. Pokud jste se nemohli účastnit mše na Popeleční středu, můžete přijmout popelec ještě dnes po mši svaté. Křížové cesty probíhají v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli ...

Zobrazit
7. neděle v mezidobí

(19.2.2023)

V týdnu vstoupíme do postní doby Popeleční středou. Je to den přísného postu od masa a máme si také něco odříct z lásky ke Kristu, abychom dobře vstoupili do doby duchovní přípravy na Velikonoce. Na Popeleční středu jsou mše svaté...

Zobrazit
6. neděle v mezidobí

(12.2.2023)

V pátek 17. února si připomeneme první výročí úmrtí o. biskupa Františka Václava Lobkowicze. V tento den jsme též srdečně zváni do katedrály na mši svatou v 17 hodin, při níž si spolu s o. biskupem Martinem toto výročí připomeneme. Příští neděle je ...

Zobrazit