Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a Vřesina

Kontakt

Duchovní správce:
P. Pavel Marek
Adresa:
Nábřeží SPB 59/1, Ostrava-Poruba, 708 00
E-mail:
rkf.ostravaporuba@doo.cz
Telefon:
+420 739 094 869

Sociální sítě

Ministranti

V naší farnosti jsou skupinky ministrantů rozděleny podle věku do tří skupin:

Malí ministranti jsou kluci ve věku od 5-ti do 12-ti let. Jsou vedeni k tomu, aby se učili poznávat modlitbu, liturgii, lidi ve farnosti, ale i sami sebe. To znamená, že poznávájí a snaží se v sobě rozvíjet hodnoty dobrého křesťana jako víra, přátelství, soucit a mnoho dalších.
Velký prostor je věnován také utužování vztahů v našem společenství, proto také trávíme hodně času společnými hrami a výlety. Zvláště výlety hrají ve vývoji ministrantů velkou roli, protože pro kluky je to možnost strávit čas v křesťanském prostředí kamarádů, které ve škole většinou nemají.
Schůzky malých ministrantů začínají každý čtvrtek od 16:00 u kostela sv Mikuláše v Ostravě-Porubě.

Střední ministranti jsou kluci ve věku od 12-ti do 15-ti let. Jsou vedeni k tomu, aby se učili odpovědnosti za sebe i za mladší ministranty. Chození do kostela by už pro ně nemělo být jakousi povinností, ale radostí. Učí se vnímat liturgii do hloubky a chápat její smysl. Farní život by jim neměl být cizí a snaží se jej taky účastnit.
Schůzky středních ministrantů jsou v Porubské farnosti každý čtvrtek. Jsou trojího druhu : duchovní, sportovní a pracovní.

Velcí ministranti jsou kluci od 16 let. Měli by to být služebníci, kteří se dali plně do služeb Pána Ježíše. Bijou se vytrvale a odvážně o podstatné hodnoty. Velcí ministranti přijímají konkrétní úkol a zodpovědnost ve vedení mladších ministrantů. Zejména se snaží poctivě žít to, k čemu by chtěl jednou přivést svěřené kluky. Snaží se být Bohu k dispozici, služebník bojující jeho boj na konkrétním místě ve světě. Má proto smysl v rámci přípravy na život, učit se žít v náročnosti, v těžších vytvořených podmínkách, aby mohl být připraven na těžké situace v životě.