Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a Vřesina

Kontakt

Duchovní správce:
P. Pavel Marek
Adresa:
Nábřeží SPB 59/1, Ostrava-Poruba, 708 00
E-mail:
rkf.ostravaporuba@doo.cz
Telefon:
+420 739 094 869

Sociální sítě

O farnosti

Na této stránce bychom Vás chtěli stručně seznámit se základními fakty o naší farnosti.

Kněží ve farnosti


P. Pavel Marek
Narodil se 10. 7. 1987 v Novém Jičíně a své dětství a dospívání prožil ve farnosti Lubina, blízko Kopřivnice. V letech 2006-2007 absolvoval Teologický konvikt v Olomouci a od roku 2007 do roku 2013 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenský rok prožil ve farnosti Havířov a mezi lety 2014 – 2016 byl farním vikářem ve farnosti Kravaře. Od července 2016 je ustanoven farním vikářem v naší farnosti a od února 2017 je navíc pověřen službou duchovního rádce skautů v naší ostravsko-opavské diecézi. Od roku 2022 je administrátorem v Ostravě-Porubě.

Kontakt: pmarek@doo.cz, tel.739 094 869

P. Josef Gazda
Narodil se ve Zlíně 24.6.1956. Studia teologie absolvoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 27.6.1987 v Olomouci. Začínal jako farní vikář v Karviné v roce 1987. Ještě téhož roku se stal farním vikářem v Hlučíně a administrátorem exkurendo Ostravě-Hošťálkovicích. Od roku 1990 je farářem v Ostravě-Porubě. V letech 1995-1998 byl místoděkanem v Ostravě. Od roku 1997 je členem kněžské rady. V letech 1999-2000 byl pověřen vedením duchovní služby mezi vysokoškoláky. Děkanem děkanátu Ostrava je od roku 2000. Za jeho přítomnosti se stalo velmi mnoho změn, za zmínění stojí například: Postavení kostelů ve Vřesině, v Pustkovci a v Krásném poli. Ale hlavně jeho dobré pastýřství a neustála snaha o vybudování ve farnosti dobrých společenství.

Kostely ve farnosti


sv. Mikuláš - Poruba
Podle legendy se občané rozhodli, že vyšlou dva volky s kamením a kde ti se zastaví, tam započnou stavbu nového kostela. Další den byli volci nalezeni v Porubě v místech, kde nyní stojí náš porubský kostel. Na tomto místě stál gotický kostelík ze 14.století postavený Adamem z Kornic. Datum postavení současného barokního kostela není známo, ale jeho historie sahá až do 15.století.

sv. Antonín - Vřesina
Základní kámen vřesinského kostela byl posvěcen roku 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. při jeho druhé návětěvě ČR. V roce 1997 byla započata stavba podle návrhu architekta Jana Kováře. Stavba kostela trvala 10 měsíců, výška věže je 32m, délka kostela je 28m, stavitelem byl Vítězslav Křesina. Kostel sv. Antonína byl vysvěcen biskupem F. V. Lobkowiczem dne 13. června 1998.