Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a Vřesina

Kontakt

Duchovní správce:
P. Pavel Marek
Adresa:
Nábřeží SPB 59/1, Ostrava-Poruba, 708 00
E-mail:
rkf.ostravaporuba@doo.cz
Telefon:
+420 739 094 869

Sociální sítě

Ohlášky

25. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Vincence z Paula, kněze, ve čtvrtek slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Mše svaté budou ve Vřesině ráno v 8 hod a v Porubě v 18 hodin. V pátek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů a v sobotu památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle je 26. nedělí v mezidobí
- Sbírka minulé neděle na potřeby našeho kostela a farnosti vynesla v Porubě 16 775 Kč. Pánbůh zaplať za všechny vaše dary
- Začala výuka náboženství, které učíme v pondělí v Porubě na faře a ve Vřesině ve škole. Rozvrh hodin je vyvěšen. Kdo se chce ještě přihlásit, kontaktujte o. Pavla
- V sobotu 7. října se uskuteční diecézní pouť ve Frýdku. Informace o průběhu pouti jsou na plakátku. Už dopředu avizujeme, že z důvodu pouti nebude ranní mše svatá, ale je možné využít mši svatou v 7 hodin ráno v Třebovicích
- Všichni jste srdečně zváni do farního kostela v Porubě na koncert klasických i muzikálových písní, který se uskuteční v neděli 8. října v 15:30
- S blížící se rekonstrukcí fary vás prosíme o pomoc během brigád. Rádi bychom připravili faru pro stavební práce a tím ušetřili část nákladů. Vybrali jsme vždy jednu sobotu v měsíci a před danou sobotou potvrdíme, zda brigáda bude, či nikoli. Vybrané termíny jsou na nástěnce. Na první brigádu, která proběhne tuto sobotu 30. září se můžete zapisovat v sakristii, nebo na stránkách farnosti do této středy. Děkujeme ženám, které se již přihlásily, aby zajistily pro tuto brigádu jídlo

24. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna a druhů, mučedníků, ve čtvrtek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v sobotu památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští neděle je 25. nedělí v mezidobí
- Sbírka minulé neděle na církevní školy vynesla v Porubě 14 640 Kč a ve Vřesině 7 785Kč. Pánbůh zaplať za všechny vaše dary. Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti
- Zítra začíná v Porubě výuka náboženství na faře. Rozvrh hodin je vyvěšen, je také na stránkách farnosti a byl zaslán rodičům emailem. Ve Vřesině probíhá výuka ve středy ve škole od 14 hodin. Pokud se ještě chcete přihlásit, kontaktujte o. Pavla
- Tento čtvrtek 21. září začnou od 16 hodin schůzky ministrantů a malé scholy a bude také první dětská mše svatá
- Děkujeme všem, kdo připravili včerejší pouť farnosti do Hrabyně, i všem odvážným poutníkům, kteří se připojili na jakoukoli část pouti
- Farnost Ostrava-Zábřeh nabízí volná místa na pouť do Říma v termínu 23. – 30. září. Poutníci budou moci s o. biskupem Martinem poděkovat za jeho zvolení při mši svaté v bazilice sv. Petra. Více informací je na informačním letáku
- Od května jsme měli možnost přemýšlet nad možným využitím Domu farnosti Připomínáme také výzvu předsedy Spolku na nástěnkách a farních stránkách. Schůzka, při níž probereme možné návrhy, proběhne nakonec v neděli 24. září už v 9 hodin, tedy mezi ranní a dopolední mší, v Porubském kostele
- V sobotu 7. října se uskuteční diecézní pouť ve Frýdku. Informace o průběhu pouti jsou na plakátku. Už dopředu avizujeme, že z důvodu pouti nebude ranní mše svatá, ale je možné využít mši svatou v 7 hodin ráno v Třebovicích
- S blížící se rekonstrukcí fary vás prosíme o pomoc během brigád. Rádi bychom připravili faru pro stavební práce a tím ušetřili část nákladů. Vybrali jsme vždy jednu sobotu v měsíci a před danou sobotou potvrdíme, zda brigáda bude, či nikoli. Vybrané termíny jsou: 30. září, 21. října, 25. listopadu a 16. prosince. Na první brigádu 30. září se můžete zapisovat v sakristii, nebo na stránkách farnosti. Prosíme o zapsání také ženy, které by byly ochotny připravit svačiny nebo oběd pro brigádníky. Na každou brigádu vás bude potřeba jen několik, proto se můžete prostřídat. Formulář je pro lepší koordinaci pouze v Porubě v sakristii
- Ve středu odcestovala do Namibie na roční misijní pomoc naše farnice Terezie Sladká. Vzadu jsou kartičky s jejím motivačním vzkazem. Prosíme o modlitbu za ni a celé dílo

23. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže, v pátek památka Panny Marie Bolestné a v sobotu památka sv. Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. nedělí v mezidobí
- Od září jsou večerní mše svaté v Porubě opět v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin, kromě neděle, kdy je celoročně večerní mše svatá v 18:30.
- Dnešní sbírka je na církevní školy, sbírka příští neděli bude na potřeby našeho kostela a farnosti. Děkujeme za vaše dary
- V září opět začne výuka náboženství. V Porubě budeme vyučovat od pondělí 18. září na faře od 14 do 16:30 a ve Vřesině ve škole od středy 13. září od 14 hodin. Tištěné přihlášky jsou k vyzvednutí vzadu v kostele a odevzdávají se v sakristii, anebo na stránkách farnosti vyplňte online formulář. Uzávěrka přihlášek je dnes!
- Tuto sobotu 16. září půjdeme na tradiční pěší pouť farnosti do Hrabyně. Společná mše svatá v Hrabyni bude ve 12 hodin. Pěší varianty jsou 3: Z Poruby od kostela v 6:30 dlouhá 18 km, z Vřesiny od kostela v 7:30 v délce 14 km a ze Zátiší od tramvaje v 10 hodin měřící 5 km. Cesta povede turistickými trasami. Zpět bude možné jít pěšky nebo linkovým autobusem
- Farnost Ostrava-Zábřeh nabízí volná místa na pouť do Říma v termínu 23. – 30. září. Poutníci budou moci s o. biskupem Martinem poděkovat za jeho zvolení při mši svaté v bazilice sv. Petra. Více informací je na plakátu
- Jak bylo avizováno, měli jsme od května možnost přemýšlet nad možným využitím Domu farnosti a osobním zapojením se do jeho chodu. Připomínáme, že výzva předsedy Spolku Katolický lidový dům je stále na nástěnkách, anebo na webu farnosti. Schůzka, při níž probereme možné návrhy, proběhne v neděli 24. září v 15 hodin
- S blížící se rekonstrukcí fary se na vás obracíme s prosbou o pomoc během brigád, při nichž bychom rádi svépomocí připravili faru pro stavební práce, a tím ušetřili alespoň část vysokých nákladů. Vybrali jsme vždy jednu sobotu v měsíci a podle tempa a množství práce pak před danou sobotou dopředu potvrdíme, zda brigáda bude, či nikoli. Předběžné termíny jsou: 30. září, 21. října, 25. listopadu a 16. prosince. První brigáda 30. září proběhne určitě a bude připraven i přihlašovací formulář kvůli lepšímu rozdělení prací a přípravě jídla

22. neděle v mezidobí

- V pátek je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 23. nedělí v mezidobí
- Od září jsou večerní mše svaté v Porubě opět v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin, kromě neděle, kdy je celoročně večerní mše svatá v 18:30.
- Příští neděli je sbírka na církevní školy
- V září opět začne výuka náboženství. V Porubě budeme vyučovat od pondělí 18. září na faře od 14 do 16:30 a ve Vřesině ve škole od středy 13. září od 14 hodin. Přihlášky jsou k vyzvednutí vzadu v kostele, anebo skrze online formulář na stránkách farnosti. Uzávěra přihlášek je v neděli 10. září. Tištěné přihlášky odevzdávejte v sakristii
- Ve čtvrtek byl uveden do úřadu našeho diecézního biskupa o. biskup Martin David. Generálním vikářem ustanovil o. Jana Czudka a vikářem pro pastoraci, vzdělávání a media o. Daniela Víchu. Všem vyprošujme Boží požehnání
- V sobotu 16. září jsme zváni na tradiční pěší pouť naší farnosti do Hrabyně. Společná mše svatá v Hrabyni bude ve 12 hodin. Pěší varianty jsou 3: Z Poruby od kostela v 6:30 dlouhá 18 km, z Vřesiny od kostela v 7:30 v délce 14 km a ze Zátiší od tramvaje v 10 hodin měřící 5 km. Cesta povede turistickými trasami. Zpět bude možné jít pěšky nebo linkovým autobusem
- V neděli 17. září pak budeme při mši svaté ve Vřesině společně děkovat za letošní úrodu
- Určitě jste si všimli havarijního stavu zídky před kostelem. Jelikož jde o stavbu navazující na obecní schody, řešíme celkovou opravu společně s obcí, s níž vytvoříme jednotný projekt. Protože ale připravujeme i nákladnou opravu fary, je tato událost spojena s neočekávanými výdaji v řádu možná až několika milionů korun. Proto vás chceme už nyní poprosit, pokud víte o lidech či podnikatelích, kteří by byli ochotni přispět na tuto opravu, budeme velmi vděčni za jejich oslovení
- Papež František je až do zítřka na apoštolské cestě v Mongolsku. Provázejme jej svými modlitbami
- Chceme vám moc poděkovat za vaše modlitby během prázdnin. Také díky nim dopadly všechny aktivity dobře a věříme, že si všichni účastníci odnesli nejen hezké vzpomínky, ale také prohloubili svá přátelství a byli duchovně povzbuzeni do začínajícího školního roku, do něhož jim vyprošujme dary Ducha svatého

21. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele. Příští neděle je 22. nedělí v mezidobí
- V tomto týdnu nás čeká výrazná změna bohoslužeb. V Porubě ani ve Vřesině nebudou mše svaté od pondělí do čtvrtka. První mše svatá bude až v pátek 1. září a to už v 18 hodin. Zpovídat budeme od 17 hodin a po mši svaté ještě nebude adorace. Tato změna je kvůli pobytu nás kněží s mládeží v Tatrách. Tímto vás také prosíme o modlitbu za všechny zúčastněné i za příhodné počasí. Děkujeme
- Od pátku 1. září budou večerní mše svaté opět v 18 hodin, kromě neděle, kdy je celoročně večerní mše svatá v 18:30.
- Minulou neděli se při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti vybralo v Porubě 17 685 Kč, ve Vřesině……… Pánbůh zaplať za vaše dary
- V září opět začne výuka náboženství. V Porubě budeme vyučovat klasicky v pondělí na faře od 14 do 16:30 a ve Vřesině ve škole ve středu od 14 hodin. Přihlášky jsou k vyzvednutí vzadu v kostele, anebo skrze online formulář na stránkách farnosti. Tištěné přihlášky odevzdávejte v sakristii do neděle 10. září
- Opět můžeme využívat spodní patro Domečku pro pravidelná setkávání i zkoušky sboru a scholy. Proto jste i dnes a také v další neděle zváni ke spoelčnému posezení, jak tomu bývalo zvykem po každé nedělní mši svaté
- O. biskup Martin zve tento čtvrtek 31. srpna v 16 hodin do Katedrály v Ostravě, kde proběhne mše svatá, při níž bude uveden do úřadu sídelního biskupa. Před touto slavností se ve středu 30. srpna v 19 hodin uskuteční v kostele sv. Václava vedle biskupství modlitební večer s úmyslem za našeho nového biskupa
- o. Pavel děkuje všem za modlitby za tábor SINAI. Tábor byl velkým duchovním obohacením pro všechny zúčastněné, mezi nimiž byli i mladí naší farnosti
- Určitě jste si všimli havarijního stavu zídky před kostelem. Jelikož jde o stavbu navazující na obecní schody, řešíme celkovou opravu společně s obcí, s níž vytvoříme jednotný projekt. Protože ale připravujeme i nákladnou opravu fary, je tato událost spojena s neočekávanými výdaji v řádu možná až několika milionů korun. Proto vás chceme už nyní poprosit, pokud víte o lidech či podnikatelích, kteří by byli ochotni přispět na tuto opravu, budeme velmi vděčni
- Ve dnech 31. srpna až 4. záři navštíví papež František Mongolsko. Provázejme jeho cestu svými modlitbami

20. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Pia X., papeže, v úterý Památka Panny Marie Královny, ve čtvrtek svátek sv. Bartoloměje, apoštola a v pátek památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Příští neděle je 21. nedělí v mezidobí
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Pánbůh zaplať za vaše dary
- V září opět začne výuka náboženství. V Porubě budeme vyučovat klasicky v pondělí na faře od 14 do 16:30 a ve Vřesině ve škole ve středu od 14 hodin. Přihlášky jsou k vyzvednutí vzadu v kostele, anebo skrze online formulář, jehož odkaz je na stránkách farnosti. Přihlášky odevzdávejte v sakristii nebo na faře do neděle 10. září
- Opět můžeme využívat spodní patro Domečku pro pravidelná setkávání i zkoušky sboru a scholy. Proto jste i dnes a také v další neděle zváni ke spoelčnému posezení, jak tomu bývalo zvykem po každé nedělní mši svaté

------ Pozvání biskupa Martina------

Milí bratři a sestry
Chci poděkovat vám všem, kteří jste se v uplynulých měsících modlili za volbu nového diecézního biskupa. Zároveň vás chci pozvat ke slavnostní mši svaté ve čtvrtek 31. srpna v 16 hodin v ostravské katedrále, při níž proběhne mé uvedení do úřadu za účasti apoštolského nuncia. Budu velmi rád, když mě v této důležité chvíli podpoříte svou přítomností a modlitbou. V tento den se také v kostelích naší diecéze rozezní v 15:55 zvony na dobu pěti minut.
V předvečer této události vás srdečně zvu k Modlitebnímu večeru chval a proseb za mou službu ve vedení diecéze. Ten se uskuteční ve středu 30. srpna v 19 hodin v kostele svatého Václava v Ostravě.
Těším se na setkání s vámi a žehnám!
Váš + biskup Martin

19. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, v úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a jedná se o doporučený svátek. Příští neděle je 20. nedělí v mezidobí
- V tomto týdnu proběhnou dvě změny v bohoslužbách oproti prázdninovému programu. V úterý o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Ve středu pak už nebude ve Vřesině večerní mše svatá
- Příští neděli je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Farnost Polanka nad Odrou a Jednota Orel zvou příští neděli 20. srpna na orelskou pouť na sv. Hostýn. Autobus pojede ze zastávky v Porubě u kostela v 7:00. Cena je 250 Kč, děti 125 Kč. Přihlášky u našeho jáhna Emila Morava
- Od pondělí začíná diecézní tábor SINAI, jehož zakladatelem byl náš zesnulý rodák o. Michal Jadavan a na který také jezdí mladí naší farnosti. O. Pavel, který v současnosti tábor vede, prosí během týdne o modlitbu za celé toto dílo i za všechny účastníky tábora
- V prvním červencovém týdnu se ze spodního patra Domečku odstěhovala jedna z rodin, která si našla byt v Porubě. Všem moc děkují za možnost bydlet tady ve Vřesině v době, kdy se nemohou vrátit domů na Ukrajinu. Po domluvě s druhou rodinou, která stále obývá horní patro, můžeme opět využívat spodní patro Domečku pro pravidelná setkávání i zkoušky sboru a scholy. Proto jste i dnes a také v další neděle zváni k posezení při kávě a možná i koláči, jak tomu bývalo zvykem po každé nedělní mši svaté

------ Pozvání biskupa Martina------

Milí bratři a sestry
Chci poděkovat vám všem, kteří jste se v uplynulých měsících modlili za volbu nového diecézního biskupa. Zároveň vás chci pozvat ke slavnostní mši svaté ve čtvrtek 31. srpna v 16 hodin v ostravské katedrále, při níž proběhne mé uvedení do úřadu za účasti apoštolského nuncia. Budu velmi rád, když mě v této důležité chvíli podpoříte svou přítomností a modlitbou. V tento den se také v kostelích naší diecéze rozezní v 15:55 zvony na dobu pěti minut.
V předvečer této události vás srdečně zvu k Modlitebnímu večeru chval a proseb za mou službu ve vedení diecéze. Ten se uskuteční ve středu 30. srpna v 19 hodin v kostele svatého Václava v Ostravě.
Těším se na setkání s vámi a žehnám!
Váš + biskup Martin

Proměnění Páně (18. neděle v mezidobí)

- V úterý je památka sv. Dominika, kněze, ve středu svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve čtvrtek svátek sv. Vavřince, jáhna a v pátek památka sv. Kláry, panny. Příští neděle je 19. nedělí v mezidobí
- Během prázdnin nejsou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté začínají v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách
- Farnost Polanka nad Odrou a Jednota Orel zvou v neděli 20. srpna na orelskou pouť na sv. Hostýn. Autobus pojede ze zastávky v Porubě u kostela v 7.00. Cena 250 Kč, děti 125 Kč. Přihlášky u našeho jáhna Emila Morava
- V tomto týdnu se budou vracet do svých domovů účastníci Světových dnů mládeže. Doprovázejme je modlitbou, aby se šťastně vrátili do svých domovů
- V prvním červencovém týdnu se ze spodního patra Domečku odstěhovala jedna z rodin, která si našla byt v Porubě. Všem moc děkují za možnost bydlet tady ve Vřesině v době, kdy se nemohou vrátit domů na Ukrajinu. Po domluvě s druhou rodinou, která stále obývá horní patro, můžeme opět využívat spodní patro Domečku pro pravidelná setkávání i zkoušky sboru a scholy. Zároveň jste již dnes a také v další neděle zváni k posezení při kávě a koláči, jak tomu bývalo zvykem po nedělní mši svaté

17. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v úterý památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve a v pátek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. Příští neděli oslavíme Svátek Proměnění Páně
- Během prázdnin nejsou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté začínají v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 17 hodin bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16:30
- V těchto dnech probíhají v Portugalsku Světové dny mládeže, při nichž se mladí setkají také s papežem Františkem. Z naší farnosti se tohoto setkání účastní řada mladých, proto na ně i na papeže Františka mysleme ve svých modlitbách. Důležité okamžiky setkání můžete sledovat na televizi NOE

16. neděle v mezidobí

- V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek památka sv. Gorazda a druhů a v sobotu je památka sv. Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 17. nedělí v mezidobí
- Při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti se minulou neděli vybralo v Porubě 22 450 Kč a ve Vřesině…………Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary
- Během prázdnin nejsou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté začínají v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách

Výročí posvěcení naší katedrály (15. neděle v mezidobí)

- V sobotu je svátek sv. Marie Magdalény. Příští neděle je 16. nedělí v mezidobí
- Dnes je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary
- Během prázdnin nejsou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté začínají v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách
- Všem, kdo se o prázdninách vydáváte na cesty, přejeme krásný pobyt, odpočinek a také šťastný návrat domů. Chcete-li, můžete se s námi kněžími domluvit a zastavit se pro požehnání na cestu
- V tomto týdnu bude probíhat tábor středních ministrantů a velké scholy. Prosíme o vaši modlitbu pro všechny účastníky. Děkujeme

14. neděle v mezidobí

- V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a v sobotu památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Příští neděli oslavíme Výročí posvěcení naší katedrály
- Příští neděli je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Během prázdnin nebudou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté začínají v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách
- V úterý 4. 7. byl jmenován sídelním biskupem pro naši diecézi o. Martin David, dosavadní apoštolský administrátor. I nadále jej provázejme svými modlitbami v jeho pastýřské službě
- Všem, kteří se o prázdninách vydávají na cesty, přejeme krásný pobyt, odpočinek a také šťastný návrat domů. Chcete-li, můžete se s námi kněžími domluvit a zastavit se pro požehnání na cestu
- Děkujeme všem mládežníkům, kteří v uplynulém týdnu pomáhali s přípravou fary před její rekonstrukcí. Udělali veliký kus práce, za kterou jim patří velký dík, stejně jako i vám za vaše modlitby, které pomohly odvrátit řadu nezdarů včetně jedné neúspěšné krádeže. V tomto týdnu budou ještě práce pokračovat a zároveň bude probíhat tábor malých ministrantů a malé scholy. I nadále prosíme o vaši modlitbu. Děkujeme

13. neděle v mezidobí

- V pondělí je svátek sv. Tomáše, apoštola, ve středu slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – je to doporučený svátek. Mše svaté budou ve Vřesině ráno v 8 hodin a v Porubě v 18:30. Příští neděle je 14. nedělí v mezidobí
- Začaly nám prázdniny, během nichž nebudou mše svaté v úterky a ve čtvrtky a všechny večerní mše svaté začínají v Porubě v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách
- Všem, kteří se o prázdninách vydávají na cesty, přejeme krásný pobyt, odpočinek a také šťastný návrat domů. Chcete-li, můžete se s námi kněžími domluvit a zastavit se pro požehnání na cestu
- V tomto týdnu bude na faře probíhat pracovní brigáda naší mládeže, při níž budeme připravovat faru na rekonstrukci. Prosíme o vaši modlitbu, aby se dílo dařilo a nikomu se nic nestalo. Děkujeme

12. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve, ve čtvrtek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – je to doporučený svátek. Mše svaté budou v Porubě pouze ráno v 6:30 a ve Vřesině v 17 hodin. Místo večerní mše svaté v Porubě jsme zváni na jedinou letošní primiční mši svatou v naší diecézi, kterou bude slavit o. Jan Slepička v 17 hodin v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Program je na nástěnce. Příští neděle je 13. nedělí v mezidobí
- Sbírka minulé neděle na potřeby našeho kostela a farnosti vynesla v Porubě 21 318 Kč a ve Vřesině………. Děkujeme za všechny vaše dary
- V sakristii se již zapisují úmysly na mše svaté do konce kalendářního roku
- O. biskup Martin srdečně zve k setkání dětí a rodin na Prašivé, které proběhne v sobotu 1. července s mottem „Sdílej naději“. Více informací je na plakátku
- Blíží se čas prázdnin a s ním změny v bohoslužbách a dalších aktivitách. Jak jsme byli zvyklí, nebudou mše svaté v úterky a ve čtvrtky, navíc během července a srpna dojde k posunu všech večerních mší svatých o 30 minut. V Porubě tedy budou mše svaté začínat v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách
- Všem, kteří se o prázdninách vydávají na cesty, přejeme krásný pobyt, odpočinek a také šťastný návrat domů. Chcete-li, můžete se s námi kněžími domluvit a zastavit se pro požehnání na cestu

11. neděle v mezidobí

- Ve středu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svaté budou ve Vřesině v 9 hodin a v Porubě v 18 hodin. Příští neděle je 12. nedělí v mezidobí
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti
- V sakristii se již zapisují úmysly na mše svaté do konce kalendářního roku
- Z důvodu dovolené o. Pavla nebude v tomto týdnu fungovat farní kancelář
- Fotky ze slavnosti biřmování jsou již k dispozici na farních stránkách, anebo po vyhledání na webu Člověk a víra. Děkujeme Vojtěchu Curylovi za obětavé focení a zachycení krásných okamžiků z celé slavnosti
- Na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách najdete oznam o Domu farnosti
- Děkujeme vám všem, kdo jste přispěli do potravinové sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům na Ostravsku. O. Bohuslav Novák ze Staré Bělé, která sbírku pořádá, nám také děkuje, protože mají pro uprchlíky základní potraviny na celé prázdniny. Zároveň prosí o naši přízeň a pomoc i nadále. Možnosti další pomoci najdete na stránkách farnosti Stará Bělá
- O. biskup Martin srdečně zve k setkání dětí a rodin na Prašivé, které proběhne v sobotu 1. července s mottem „Sdílej naději“. Více informací je na plakátku
- Blíží se čas prázdnin a s ním změny v bohoslužbách a dalších aktivitách. Jak jsme byli zvyklí, nebudou mše svaté v úterky a ve čtvrtky, navíc během července a srpna dojde k posunu všech večerních mší svatých o 30 minut. V Porubě tedy budou mše svaté začínat v 18:30 a ve Vřesině v 17:30. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách

10. neděle v mezidobí

- V pondělí je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků, v úterý památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a mše svatá bude v Porubě ráno v 8 hodin. Příští neděle je 11. nedělí v mezidobí
- Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- V sakristii se již zapisují úmysly na mše svaté do konce kalendářního roku
- Zveme vás na poslední Hovory o víře před prázdninami. Proběhnou tradičně ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Děkujeme všem, kdo jste přišli i vám, kdo jste se zapojili do průběhu a příprav benefičního koncertu na podporu misijní cesty naší farnice Terezie Sladké. Výtěžek koncertu činil nádherných 24 740 Kč. K tomu jsme se rozhodli přidat také výtěžek misijních pokladniček jako aktivní podporu misií. Dohromady jsme tedy získali na podporu částku 30 000 Kč
- První svaté přijímání bude letos v Porubě příští neděli 18. 6. při mši svaté v 10:15
- Závěrečný táborák pro děti z malé scholy, malých a středních ministrantů a jejich rodiče se uskuteční tento čtvrtek 15. června po večerní mši svaté. Následující čtvrtek 22. června budou mít děti od 16 hodin ještě společnou herní schůzku
- Na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách najdete oznam o Domu farnosti
- Ještě dnes do 11:15 můžete přinášet věci do materiální sbírky pro ukrajinské rodiny. Seznam potravin a materiálu najdete na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách. Dary můžete nosit do kaple sv. Antonína. Děkujeme za vaši pomoc
- Blíží se čas prázdnin a s ním změny v bohoslužbách a dalších aktivitách. Podrobný seznam změn najdete na farních stránkách a na nástěnkách. Jednu novou změnu už bychom ale chtěli ohlásit nyní. Během července a srpna dojde k posunu všech večerních mší svatých o 30 minut. V Porubě tedy budou mše svaté začínat v 18:30 a ve Vřesině v 17:30

Slavnost Nejsvětější Trojice

- V pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka a ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. Příští neděle je 10. nedělí v mezidobí
- Při sbírce na Diecézní Charitu se vybralo v Porubě 24 855 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary
- V sakristii se již zapisují úmysly na mše svaté do konce kalendářního roku
- Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu svatodušní vaječiny. Bylo to velmi krásné a pro naše vzájemné vztahy přínosné setkání. Zároveň chceme také moc poděkovat všem z Poruby i Vřesiny, kdo pomohli připravit včerejší slavnost biřmování. Byla to krásná duchovní vzpruha pro celou naši farnost. Odkaz na fotky bude později k dispozici na farních stránkách
- Dnes odpoledne v 15 hodin jsme zváni do farního kostela na Benefiční koncert k podpoře naší farnice Terezie Sladké a její misijní cesty do Namibie. Po koncertě od 17 hodin proběhne v předsálí Domu farnosti prezentace plánů rekonstrukce naší fary a možností zapojení farníků do pomoci s opravami
- Zítra v pondělí 5. června budou mít děti v Porubě poslední hodinu náboženství. První svaté přijímání bude letos v Porubě v neděli 18. 6. při mši svaté v 10:15
- Závěrečný táborák pro děti z malé scholy, malých a středních ministrantů a jejich rodiče se uskuteční ve čtvrtek 15. června po večerní mši svaté. Následující čtvrtek 22. června budou mít děti ještě společnou herní schůzku
- Z pátku 9. na sobotu 10. června proběhne ve Vřesině modlitební most. K zapsání se na službu při adoraci volejte p. Marii Kachlové: 737 672 636
- Na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách najdete oznam o Domu farnosti
- Tak jako v adventu, byli jsme i nyní požádání o pomoc při materiální sbírce pro ukrajinské rodiny. Seznam potravin a materiálu najdete na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách. Dary můžete nosit do kaple sv. Antonína v Porubě do příští neděle 11. června do 11:15. Děkujeme za vaši pomoc

Slavnost Seslání Ducha svatého

- V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, v úterý je památka sv. Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice
- Při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti se vybralo v Porubě 17 195 Kč. Dnešní sbírka je na diecézní Charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary
- V sakristii se již zapisují úmysly do konce kalendářního roku
- Dnes odpoledne se můžeme setkat při svatodušní vaječině. Začneme v 15 hodin májovou pobožností ve farním kostele a poté se přesuneme do Domu farnosti. S sebou si přineste vajíčka, případně malou buchtu či něco slaného k zakousnutí
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a výjimečně už od 16 hod. bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
- Místo sobotní ranní mše svaté proběhne v 10 hodin ve Vřesině mše svatá s udílením svátosti biřmování. Všichni jste zváni ke společné liturgii s o. biskupem a k připomínce 25. výročí posvěcení Vřesinského kostela
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti budou v Porubě ještě dnes v 15 hodin a v úterý v 17:35, ve Vřesině dnes po mši svaté
- Příští neděli 4 června v 15 hodin jsme zváni do farního kostela na Benefiční koncert k podpoře naší farnice Terezie Sladké a její misijní cesty do Namibie. Po koncertě od 17 hodin proběhne v předsálí Domu farnosti prezentace plánů rekonstrukce naší fary a možností zapojení farníků do pomoci s opravami
- Z pátku 9. na sobotu 10. června proběhne ve Vřesině modlitební most. K zapsání se na službu při adoraci volejte p. Marii Kachlové – 737 672 636
- Na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách najdete oznam o Domu farnosti
- Tak jako v adventu, byli jsme i nyní požádání o pomoc při materiální sbírce pro ukrajinské rodiny. Seznam potravin a materiálu najdete na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách. Dary můžete nosit do kaple sv. Antonína v Porubě do neděle 11. června. Děkujeme za vaši pomoc
- Bohoslovci Olomouckého semináře se denně modlí za farnosti moravských diecézí. Dnes se modlí za naši farnost. Vzpomeňme na ně v modlitbě i my

7. neděle velikonoční

- V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Příští neděli proběhne sbírka na diecézní Charitu. Děkujeme za vaše dary
- Ode dneška se zapisují úmysly na 2. pololetí roku
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele poslední příprava na biřmování. V sobotu v 19:30 proběhne v Porubě v kostele nácvik na biřmování. Samotné biřmování pak je ve Vřesině v sobotu 3. června v 10 hodin. Všichni jste zváni ke společné liturgii s o. biskupem a k připomínce 25. výročí posvěcení Vřesinského kostela
- I v tomto týdnu se budeme po mši svaté modlit za maturanty. Pamatujme na všechny, které v těchto dnech čekají studijní i životní zkoušky
- Tuto sobotu budeme při večerní mši svaté slavit svatodušní vigilii s udělováním svátosti eucharistie našim katechumenům. Začátek je ve 20:30. Jako dřívější možnost lze využít mši svatou v 16 hodin v kapli fakultní nemocnice
- Příští neděli se můžeme opět setkat při svatodušní vaječině. Začneme v 15 hodin májovou pobožností ve farním kostele a poté se přesuneme do Domu farnosti. S sebou si přineste vajíčka, případně malou buchtu či něco slaného k zakousnutí
- Děkujeme všem, kdo se zúčastnili poutě na sv. Hostýn. Přimlouvali jsme u Panny Marie o Boží požehnání pro naše nemocné i celou naši farnost. Pár fotek z pouti naleznete na Facebooku farnosti, kam se lze dostat i z farních stránek
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti jsou v Porubě v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut přede mší svatou a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině jsou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. Tuto neděli nebude V Porubě výjimečně májová pobožnost přede mší, ale v 15 hodin před vaječinou
- Jedním z hlavních úkolů církve jsou misie. Máme to štěstí, že z naší farnosti se na misijní působení v Africké Namibii připravuje Terezie Sladká. Podpořit její cestu můžete v neděli 4. června v 15 hodin při benefičním koncertě ve farním kostele
- V lednu příštího roku by měla odstartovat rozsáhlá rekonstrukce zbylých pater naší fary. Abyste se mohli seznámit s plánovanými opravami, v neděli 4. června po benefičním koncertě v 17 hodin proběhne v předsálí Domu farnosti prezentace plánů a možností zapojení farníků do pomoci, abychom mohli ušetřit náklady
- Stále je aktuální výzva o Domu farnosti, kterou lze najít na nástěnkách a v samostatném příspěvku na farních stránkách

6. neděle velikonoční

- V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, v sobotu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze a příští neděle je 7. nedělí velikonoční
- Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Od zítřka se budeme po mši svaté modlit za maturanty. Pamatujme na všechny, které v těchto dnech čekají studijní i životní zkoušky
- Tuto středu 17. května pojedeme na Svatý Hostýn. Zbývají už jen poslední místa, cena je 250 kč na osobu. Odjezdy autobusu jsou v 6:30 z Vřesiny, 6:40 z Krásného Pole, v 6:50 z Pustkovce vždy od kostela, v 7 hodin z Poruby ze zastávky Nábřeží
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti jsou v Porubě v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut před začátkem mše svaté a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině jsou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté
- Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili, a především připravili pondělní pouť do Starého Bohumína. Ač bylo chladněji, bylo nás hodně a společně jsme mohli vyprošovat Boží požehnání našim rodinám i celé farnosti. Děkujeme
- Úmysly na 2. pololetí roku se začnou zapisovat příští neděli 21. května v Porubě před i po mších svatých, ve Vřesině od 8 hodin v kostele
- V sobotu 27. května budeme při večerní mši svaté slavit svatodušní vigilii s udělováním svátosti eucharistie našim katechumenům. Začátek bude ve 20:30. Jako dřívější možnost lze využít mši svatou v 16 hodin v kapli fakultní nemocnice
- Jedním z hlavních úkolů církve jsou misie. Máme to štěstí, že z naší farnosti se na misijní působení v Africké Namibii připravuje Terezie Sladká. Abychom mohli její cestu podpořit, připravuje pro nás na neděli 4. června v 15 hodin Benefiční koncert ve farním kostele, na který jsme srdečně zváni
- Letos se můžeme opět setkat při svatodušní vaječině. Začneme v neděli 28. května v 15 hodin pobožností ve farním kostele a poté se přesuneme do Domu farnosti. S sebou si přineste vajíčka, případně malou buchtu či něco slaného k zakousnutí
- Zamyšlení nad osudem Domu farnosti a slovo předsedy spolku naleznete na stránkách v příspěvku: Zamyšlení se nad osudem Domu Farnosti

5. neděle velikonoční

- Příští neděle je 6. nedělí velikonoční
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Ve sbírce na DMS fond se vybralo celkem 130 369 Kč. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše příspěvky
- Zítra, v pondělí 8. května vyrazíme na pouť rodin naší farnosti. Společně půjdeme do poutního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Trasa je dlouhá téměř 12 km, převážně po cyklostezce kolem Odry, vhodná i pro kočárky. Připojit se dá také cestou, kdy je dobré se ozvat na telefonní číslo uvedené na plakátku, anebo dorazit přímo na místo, kde bude ve 14 hodin společná mše svatá. Bližší informace jsou na nástěnce a na farních stránkách
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti jsou v Porubě v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut před začátkem mše svaté a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině jsou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté
- Z pátku 12. na sobotu 13. května proběhne ve Vřesině modlitební most. Zapisovat se na službu při adoraci můžete ve Vřesině u zpovědnice, anebo kontaktovat p. Marii Kachlovou na tel. čísle: 737 672 636
- Ve středu 17. května pojedeme opět na Svatý Hostýn. Zapisovat se na společnou cestu autobusem můžete v sakristii, cena je 250 kč na osobu. Odjezdy autobusu jsou 6:30 z Vřesiny, 6:40 z Krásného Pole, v 6:50 z Pustkovce vždy od kostela, a v 7 hodin z Poruby ze zastávky Nábřeží
- Úmysly na 2. pololetí roku se začnou zapisovat v neděli 21. května v Porubě před i po mších svatých, ve Vřesině od 8 hodin v kostele
- Již dopředu upozorňujeme, že v sobotu 27. května začne večerní mše svatá v Porubě výjimečně až ve 20:30 a půjde o prodlouženou svatodušní vigilii s udělováním svátosti eucharistie našim katechumenům. Jako dřívější možnost lze využít mši svatou v 16 hodin v kapli fakultní nemocnice

4. neděle velikonoční

- Dnešní neděle je dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V úterý je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve středu svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a v sobotu památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je 5. nedělí velikonoční
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Dnes je poslední den, kdy můžete přispět buď do kasičky za lavicemi nebo na účet farnosti pod variabilním symbolem 1996 do každoroční sbírky na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je 250 Kč na osobu od 19 let. Pánbůh zaplať za vaše příspěvky
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace. V sobotu bude ve farním kostele ranní mše svatá v 8 hodin
- Květen je měsícem Panny Marie. Letos budou májové pobožnosti v Porubě pouze v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut před začátkem mše svaté a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině budou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. Výjimkou bude tato středa a pátek, kdy májové nebudou kvůli adoraci
- V pondělí 8. května se uskuteční tradiční pouť rodin farnosti. Společně půjdeme do poutního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Trasa je dlouhá téměř 12 km, připojit se dá i cestou, anebo dorazit přímo na místo, kde bude ve 14 hodin společná mše svatá. Bližší informace jsou na plakátku a webu farnosti
- Z pátku 12. na sobotu 13. května proběhne ve Vřesině modlitební most. Zapisovat se na službu při adoraci můžete ve Vřesině u zpovědnice, anebo kontaktovat p. Marii Kachlovou na tel. čísle 737 672 636
- Ve středu 17. května pojedeme opět na Svatý Hostýn. Zapisovat se na společnou cestu autobusem můžete v sakristii, cena je 250 kč na osobu
- Vzadu jsou k rozebrání letáčky informacemi o moravských kněžích, kteří se stali oběťmi komunistického pronásledování. Vzpomeňme na tyto umučené Boží služebníky v modlitbě

3. neděle velikonoční

- V úterý je svátek sv. Marka, evangelisty a v sobotu svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je 4. nedělí velikonoční – nedělí Dobrého Pastýře
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování. Připomínáme také, že udílení svátosti biřmování bude v sobotu 3. června v 10 hodin při mši svaté ve Vřesině. Zároveň si při této slavnosti připomeneme 25. výročí posvěcení filiálního kostela sv. Antonína Paduánského ve Vřesině
- Děkujeme za vaše dary při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela a farnosti. Vybralo se v Porubě 20 780 Kč a ve Vřesině 8 945 Kč. Zároveň je možné do konce dubna přispět buď do kasičky za lavicemi nebo na účet farnosti pod variabilním symbolem 1996 do každoroční sbírky na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je 250 Kč na osobu od 19 let
- Od minulé neděle máme nové farní internetové stránky. Postupně se ještě budou upravovat a doplňovat, proto děkujeme za trpělivost. Moc děkujeme všem, kdo se podíleli na jejich uvedením do provozu
- V pondělí 8. května se uskuteční tradiční pouť rodin. Bližší informace o místě a časech oznámíme příští neděli
- Salesiáni Dona Bosca zvou na seminář Otcovo srdce, který je zaměřen na zakoušení Boží Otcovské lásky k člověku. Je velmi prospěšný těm, kdo mají životní krizi, těžkosti, anebo potřebují povzbudit ve svém duchovním a životním úsilí. Více informací o akci i odkaz na přihlášku je na plakátku
- Jen po mši v 10:15 - Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti ke společnému zpěvu vpředu při svatém přijímání během mše svaté v 10:15. Můžete přijít dopředu s nimi

2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

- Dneškem končí Velikonočního oktáv. Příští neděle je 3. nedělí velikonoční
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi vynesla 6 514 Kč. Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Zároveň je možné až do konce dubna přispět buď do kasičky za lavicemi nebo na účet farnosti pod variabilním symbolem 1996 do každoroční sbírky na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je 250 Kč na osobu od 19 let. Pokud byste chtěli za tento (či jakýkoli jiný) příspěvek vystavit potvrzení o daru, obraťte se na o. Pavla. Potvrzení z minulého týdne jsou již k vyzvednutí v sakristii
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Od dnešního dne máme nový vzhled farních internetových stránek. Moc děkujeme všem, kdo strávili spoustu času vytvořením i uvedením do provozu
- Dnes odpoledne v 16 hodin jste zváni do Vřesiny na Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava
- Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti ke společnému zpěvu vpředu při přijímání na mši svaté v Porubě v 10:15. Můžete přijít dopředu s nimi

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

- Dneškem jsme vstoupili do Velikonočního oktávu. Zítra na Velikonoční pondělí jsou mše svaté pouze ráno v Porubě v 8 a ve Vřesině v 9 hodin. Příští neděle je 2. nedělí velikonoční, nedělí Božího milosrdenství
- Dnes není příprava na biřmování
- Dnešní sbírka je na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je stále 250 Kč na osobu od 19 let. Pokud nemůžete přispět dnes, bude možné přispět do konce dubna do pokladničky vzadu za lavicemi. Zároveň je možné vystavit za tento (i jakýkoli jiný) příspěvek potvrzení o daru. V takovém případě můžete částku vložit buďto na účet farnosti s variabilním symbolem 1996, nebo ji dát fyzicky do obálky spolu se jménem a adresou. Obálky jsou k dispozici v sakristii. Děkujeme za vaši podporu. Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Děkujeme všem za přípravu a organizaci velikonoční dílny minulou neděli. Věříme, že i díky této aktivitě jsou vaše Velikonoce pestřejší
- Chtěli bychom také moc poděkovat vám všem za nádherné prožití hlavních Velikonočních svátků. Především patří velký dík vám, kdo jste jakkoli přispěli svými silami – ať už úklidem, výzdobou, zpěvem, hrou na nástroje, službou u oltáře i v sakristii a spoustou hodin obětovaných nácvikům a přípravám. Mládeži navíc patří dík za službu zpěvu v katedrále na Zelený čtvrtek. Vážíme si vašeho úsilí a Bůh jej určitě jednou odmění na věčnosti. Velmi děkujeme i vám, kdo jste hojně využili příležitostí ke svátosti smíření a byli jste přítomni na všech liturgiích. Můžeme tak společně prožívat krásné Velikonoce
- V neděli 16. dubna jste v 16 hodin zváni do Vřesiny na jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava

Květná - pašijová neděle

- Dneškem jsme vstoupili do Svatého týdne. Pořad bohoslužeb a obřadů je k dispozici na nástěnkách, stránkách farnosti a ve Farní rodině spolu s příležitostmi ke svaté zpovědi. Prosíme, povzbuďte k ní také své děti. Připomínáme, že na Velký pátek se zpovídat nebude. Na Zelený čtvrtek je v katedrále v 9 hodin mše svatá se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků. Letos bude zpívat naše schola. V tento den vás prosíme o modlitbu za vytrvalost nás kněží a nová povolání. Příští neděli oslavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- Příští neděli proběhne sbírka na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. V minulém roce se příspěvky vybíraly do zvláštní kasičky, letos o. biskup uvolnil k tomuto účelu sbírku Velikonoční neděle. Výše příspěvku je stále 250 Kč na osobu od 19 let. Děkujeme za vaše dary. Obnos z kasičky u Božího hrobu bude zaslán na potřeby chrámů ve Sv. zemi
- Dnes od 15 hodin proběhne velikonoční dílna v Domě farnosti. Budou se plést tatary, zdobit perníčky i přinesená vyfouklá vajíčka. Zakoupením kávy bude navíc možné podpořit projekt Mental Café, známý z farního plesu
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování. Příští týden nebude
- Moc děkujeme všem, kdo jste včera pomohli s předvelikonočním úklidem v Porubě i ve Vřesině. Nyní můžeme Velikonoce prožít v krásně čistém prostředí
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- V sakristii se můžete zapisovat na noční bdění v Getsemanech na Zelený čtvrtek
- V neděli 16. dubna v 16 hodin jste zváni do Vřesiny na jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava
- Příští neděli budeme v závěru mší svatých žehnat přinesené pokrmy

5. neděle postní

- V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je Květnou (pašijovou) nedělí
- Minulou neděli se při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti vybralo v Porubě 20 249 Kč a ve Vřesině 6 901 Kč. Pánbůh zaplať za všechny vaše dary, kterými naši farnost podporujete
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- V měsíci dubnu připadá 1. pátek na Velký pátek. Proto jej nahradíme tento pátek. Dopoledne navštívíme nemocné a už od 16 hodin bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Při mši svaté bude udílena svátost nemocných. Po mši svaté adorace nebude. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin a při mši svaté bude také udílena svátost nemocných. Po mši svaté už adorace nebude
- Tuto sobotu 1. dubna proběhne velký předvelikonoční úklid jak v Porubě, tak ve Vřesině. Přijďte, prosím, ať máme na Velikonoce krásně čisto. Ve Vřesině se začne v 8:30, v Porubě po ranní mši svaté v 8:45
- Příští neděli 2. dubna proběhne tradiční velikonoční dílna, která začne v Domě farnosti v 15 hodin. Bude možné uplést si vlastní tatar, ozdobit perníčky a nazdobit vyfouklá vajíčka, která si přineste. Letos bude navíc možné zakoupit si výbornou kávu a podpořit tak projekt Mental Café, kteří byli i na farním plese
- Moc děkujeme všem kdo připravili a zúčastnili se včerejší duchovní obnovy v naší farnosti. Dnes odpoledne ještě proběhne v Pustkovci duchovní obnova pro muže. Více informací je na plakátku
- Valná hromada Kostelní jednoty Vřesina se minulou neděli usnesla, že vzhledem k pokračující válce na Ukrajině zůstane Domeček i nadále k dispozici rodinám, jež utekly z okupovaného Mariupolu
- Při Misijním koláči se minulou neděli vybralo na Misie krásných 18 101 Kč. Děkujeme všem, kdo napekli buchty a koláčky, a také těm, kdo přispěli
- Vzadu je připraven rozpis svátostí smíření v předvelikonočním týdnu a pořad bohoslužeb během Velikonoc. Už dopředu avizujeme, že letos se nebude v Porubě zpovídat na Velký pátek dopoledne, jak tomu bývalo zvykem. Místo toho je připraven blok zpovědí na Zelený čtvrtek během adorace v Getsemanech
- Rodiče malých ministrantů prosíme, aby vedoucím nahlásili děti na víkendovku

4. neděle postní [Laetare - radostná]

- V pondělí oslavíme slavnost sv. Josefa, přesunutou z dnešní neděle. Mše svaté budou v Porubě v 18 a ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá z této slavnosti bude pouze v Porubě ráno v 8 hodin. Večerní mše svatá bude z nadcházející neděle. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 5. nedělí postní
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Děkujeme za všechny vaše dary, kterými naši farnost podporujete
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Moc děkujeme všem kdo připravili a zúčastnili se Modlitebního mostu ve Vřesině, spojeného s akcí 24 hodin pro Pána
- Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty, která se uskuteční dnes v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele příští sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Zapisovat se na oběd můžete do úterý v sakristii nebo na farních stránkách. Druhá obnova pro muže bude v neděli 26. března v Pustkovci. Více informací je na plakátcích
- Dnes probíhá tradiční MISIJNÍ KOLÁČ, jehož výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Děkujeme všem ochotným hospodyňkám i pekařům za napečení koláčků či buchet. Před kostelem si můžete nabídnout a přispět na misie
- Příští neděli zveřejníme rozpis svátostí smíření v předvelikonočním týdnu a pořad bohoslužeb během Velikonoc. Už dopředu avizujeme, že letos se nebude v Porubě zpovídat na Velký pátek dopoledne, jak tomu bývalo zvykem. Místo toho nabídneme blok zpovědí na Zelený čtvrtek během adorace v Getsemanech
- Svátost nemocných budeme udělovat ve Vřesině ve středu 29. a v Porubě v pátek 31. března při večerní mši svaté. Před tím bude rozšířená možnost svátosti smíření
- V sobotu 1. dubna proběhne velký předvelikonoční úklid farního kostela. Přijďte, prosím, ať máme na Velikonoce krásně čisto. Začneme po ranní mši svaté v 8:45
- Příští víkend dojde ke změně času ze zimního na letní. Proto na mši nezaspěte!

3. neděle postní

- V pondělí si připomeneme 10 výročí zvolení papeže Františka. Vzpomeňme na něj v modlitbě, aby mu Bůh dal sílu a moudrost pro další vedení církve. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 4. nedělí postní, nedělí radostnou
- Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Ve Vřesině probíhá každý měsíc Modlitební most – aktivita, při níž je 24 hodin otevřen kostel pro osobní modlitbu. V měsíci březnu spojíme tuto aktivitu s akcí 24 hodin pro Pána, kdy bude po celý čas v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Akce proběhne od pátku 17. března od 7 hodin ráno do soboty 18. března do 7 hodin. Chcete-li se zapojit do adorační služby, která je po jednotlivých hodinách, vzadu na nástěnce je kontakt na paní Kachlovou, která službu zaštiťuje
-Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty, která se uskuteční příští neděli 19. března v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele v sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Zapisovat se na oběd můžete v sakristii nebo na farních stránkách. Druhá obnova proběhne v neděli 26. března v Pustkovci a je určena mužům. Více informací je na plakátcích
- Mladí ve věku 15–20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který nabízí prostor pro poznávání a prohloubení víry, možnost sdílení a povzbuzení při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích
- Příští neděli proběhne tradiční MISIJNÍ KOLÁČ, jehož výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Prosíme všechny ochotné a schopné hospodyňky či pekaře o napečení koláčků nebo buchet. Přinášet je můžete v Porubě před kteroukoli mší svatou do kaple sv. Antonína a ve Vřesině přede mší do ministrantské místnosti

2. neděle postní

- V postní době probíhají křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 3. nedělí postní
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Ve středu výjimečně nebudou Hovory o víře
- V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky. Chcete-li během postní doby ušetřit nějakou částku pro potřebné, můžete si kasičku v sakristii vyzvednout. Účel i odeslání peněz na něj si zajišťuje každý osobně
- Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty sv. Antonína Paduánského, která se uskuteční v neděli 19. března v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Ve Vřesině probíhá každý měsíc Modlitební most – aktivita, při níž je 24 hodin otevřen kostel pro osobní modlitbu. V měsíci březnu spojíme tuto aktivitu s akcí 24 hodin pro Pána, kdy bude po celý čas v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Akce proběhne od pátku 17. března od 7 hodin ráno do soboty 18. března do 7 hodin. Zapisovat se na adorační službu můžete ve Vřesině kostele u zpovědnice
- Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele v sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Druhá proběhne v neděli 26. března v Pustkovci a je určena mužům. Více informací je na plakátcích
- Mladí ve věku 15–20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích
- Děti a středoškolská mládež v Ostravě mají v tomto týdnu jarní prázdniny. Proto nebude náboženství, schůzky a čtvrteční mše svatá nebude se zaměřením pro děti. Dětem, rodičům i učitelům přejeme, aby si odpočinuli a nabrali nových sil

1. neděle postní

- Ve středu jsme vstoupili do postní doby, v níž se připravujeme na Velikonoce. Pokud jste se nemohli účastnit mše na Popeleční středu, můžete přijmout popelec ještě dnes po mši svaté. Křížové cesty probíhají v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 2. nedělí postní
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Při sbírce minulou neděli na Svatopetrský Haléř se vybralo v Porubě 18 685 Kč a ve Vřesině 8 035 Kč. Velké Pánbůh zaplať za vaše dary
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
- V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky. Chcete-li během postní doby ušetřit nějakou částku pro potřebné, můžete si kasičku v sakristii vyzvednout. Účel i odeslání peněz na něj si zajišťuje každý osobně
- Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty sv. Antonína Paduánského, která se uskuteční v neděli 19. března v 16 hodin. Místo se upřesní. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Naše biskupství nabízí postní výzvu v podobě modlitby na konkrétní úmysly. Obsahem výzvy je četba evangelia daného dne, modlitba desátku na daný úmysl a modlitba na úmysl sv. otce. Listy s rozepsanými úmysly jsou k rozebrání vzadu

7. neděle v mezidobí

- V týdnu vstoupíme do postní doby Popeleční středou. Je to den přísného postu od masa a máme si také něco odříct z lásky ke Kristu, abychom dobře vstoupili do doby duchovní přípravy na Velikonoce. Na Popeleční středu jsou mše svaté v Porubě v 6:30 a v 18 hodin, ve Vřesině v 17 hodin. Začínají také křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu přede mší svatou a v neděli po mši svaté. V postní době jsou také ranní mše svaté v sobotu v 8 hodin v Porubě. Příští neděle je 1. nedělí postní
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela a farnosti se vybralo v Porubě 21 190 Kč a ve Vřesině 9 960 Kč. Dnešní sbírka je na Svatopetrský Haléř. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše dary
- Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se zúčastnili, a především kdo připravili včerejší farní ples. Bylo to velmi krásné a milé setkání, při němž jsme se pobavili a zároveň povzbudili v náročné době, kterou prožíváme. Prosíme dobrovolníky, kteří by pomohli s úklidem po plese, aby přišli do Domu farnosti v 11:15. Díky
- Ve středu proběhnou v suterénu fary další Hovory o víře, tentokrát v 19 hodin
- Tento pátek 24. února uplyne rok od začátku války na Ukrajině. Proto se v tento den budeme po mši svaté ve farním kostele modlit za mír při společné adoraci. Můžeme na tento úmysl obětovat také půst na Popeleční středu
- Olomoucké Centrum mládeže Archa nabízí dětem od 8 do 14 let možnost prožít jarní prázdniny na křesťanském táboře v Rajnochovicích. Více informací najdete vzadu na plakátku