Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a Vřesina

Kontakt

Duchovní správce:
P. Pavel Marek
Adresa:
Nábřeží SPB 59/1, Ostrava-Poruba, 708 00
E-mail:
rkf.ostravaporuba@doo.cz
Telefon:
+420 739 094 869

Sociální sítě

Společenství

Misijní společenství
Jsme společenství mladých lidí, kteří chtějí svými schopnostmi a svou modlitbou pomáhat lidem, kteří to potřebují. Scházíme se nepravidelně dle domluvy. Na schůzkách hlavně organizujeme misijní aktivity ve farnosti, ale také pomáháme finančními prostředky na misijích v zahraničí.
Nejvíce spolupracujeme s Papežskými misijními díly.

Společenství mládeže
Zveme všechny mladé věřící ke společným setkáním v pátek od 19 hodin na faře. Chceme prohlubovat svůj křesťanský život a vzájemné vztahy: modlitbou, sdílením, vzděláváním.