Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

27.neděle v mezidobí


- Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 23 750.-kč.
- Dnes v 19.00 se sejdeme na faře k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Jsou srdečně zváni všichni, kteří chtějí přispět pomocí či radou.
- Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili i kteří se zúčastnili misijního štrůdlování. Na potřeby misií se vybralo 2000.-kč.
- V sakristii jsou k dispozici různé křesťanské stolní kalendáře.
-- Ve dnech 20.-22. listopadu proběhnou v Ostravě Dny důvěry Taizé. Je to akce světoznámé ekumenické komunity v Taizé ve Francii. Jsou zváni všichni mladí duchem. Sejde se mnoho účastníků zdaleka a tak pořadatelé prosí nás ostraváky o přístřeší pro ně. Jedná se o dva noclehy. Prosíme, kdo máte možnost tyto dva noclehy poskytnout, přihlašte se v sakristii. Jistě to bude obohacení pro Vás samy. Děkujeme.
- Hovory o víře budou až v pondělí 12. října.

Archív Ohlášek…