Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

13.neděle v mezidobí


- Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 26 350.-kč
- Zítra je slavnost apoštolů Petra a Pavla, doporučený svátek. Mše sv. je v Porubě v 18.00.
- V červenci a v srpnu bude opět prázdninový pořad bohoslužeb. Znamená to, že v Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Nebude také v pátek vystavena Nejsvětější Svátost od 15.00, po mši sv. nebude adorace. Příležitost ke svátosti smíření v pátek se budeme snažit zachovat, pouze když budeme na akcích mimo farnost, bude jen od 17.30. Bude to oznámeno.
- Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Ve Vřesině bude svátost smíření od 16.00 do 17.00.
- Tento čtvrtek už tedy nebude mše sv.

Archív Ohlášek…