Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

1.neděle adventní


-Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 30 970.-kč.
- Zítra budou v Domě farnosti Hovory o víře s Ing. Valdštýnem na téma Turci u Vídně.Začátek v 19.15.
- -Stejně jako vloni se letos příští neděli 6.12. o slavnosti sv. Mikuláš, patrona naší farnosti sejdeme na společném zabijačkovém obědě v Domě farnosti. Jistě to bude radostné společenství při dobrém jídle jako vloni. Ještě dnes po všech mších sv. si můžete zakoupit vstupenku na oběd i na balíček. Využijme této příležitosti, vloni to bylo velmi milé setkání. Pořadatelé opět prosí o napečení buchet a pomoc dobrovolníků při úklidu a mytí talířů v kuchyni. Děkujeme.
- Příští neděli nás po celý den čeká pěkný program. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude sloužit P. Tomáš Mlýnek. Sbírka při těchto mších sv. bude určena pro nemocnici, kde pracují čeští lékaři bez nároku na jakýkoliv honorář. Snaží se sloužit v nejchudší oblasti, kde lidé umírají na obyčejná zranění a nemoci a nemají možnost dosáhnout na základní lékařskou péči, která je u nás považována za standartní. Tuto pomoc zaštiťuje P.T.Mlýnek. Po mši svaté je možno nemocnici také podpořit zakoupením ručně vyráběných perníků, které pro projekt vyrábí maminka otce Tomáše.
- Program v Domě farnosti bude následující:
- Od 12.00 společný oběd – ve 14.15 ve vestibulu beseda s otcem Tomášem, kdy nám popovídá o zmíněném projektu a svých zkušenostech z Keni , kterou letos znovu navštívil na humanitární misi. Promítne také obrázky. Od 16.00 do 17.00 se podíváme na divadelní představení Lotrando a Zubejda, které si pro nás připravili naši mladí. Nakonec v 17.00 přijde sv. Mikuláš. K zábavě hraje cimbálová muzika, pro malé děti je připraven v sále skákací hrad.
- Maminky v naší farnosti opět zakládají společenství pro maminky na mateřské dovolené a zvou všechny, které mají zájem. První setkání je v úterý 1. prosince v 9.15 dopoledne na faře v Porubě. Zároveň prosí ochotné babičky, které by měly zájem jednou za dva týdny děti maminkám pohlídat. Všechny informace jsou na plakátku vzadu v kostele.
- Jako každý rok i letos se v naší farnosti uskuteční vánoční jarmark, jehož výtěžek darujeme dětem v nejchudších zemích. V Porubě bude o třetí a ve Vřesině o čtvrté neděli adventní. Prosíme opět o různé, nejlépe ručně vyrobené dárky, které mohou udělat radost někomu o vánocích a zároveň tak obdarovat ty, kteří jsou nesrovnatelně chudší než my. Jde o vzájemné obdarování. Tyto dárky prosím přineste v týdnu před jarmarkem do kaple sv. Antonína a do domečku. Děkujeme.
- Vzadu je k dispozici Naše farní rodina. Jev ní nabídka adventní přípravy pro všechny generace. Pro děti je k dispozici /v sakristii/ arch se samolepkami a plánek adventního putování. Je to vše také k dispozici na farních stránkách.


Archív Ohlášek…