Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

5.neděle v mezidobí


Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
- Vzadu je k dispozici farní časopis Naše farní rodina opět s nabídkou postní přípravy. Nejen pro děti, ale pro nás pro všechny.
- Tuto středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do svatopostní doby, doby ztišení, snahy o větší skromnost a jednoduchost života, obnovy modlitby, snahy o větší pozornost k bližním.
- Mše sv. na Popeleční středu budou v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V Porubě i ve Vřesině budeme zpovídat ve středu hodinu před večerní mší sv.
- Kdo jste neměli možnost dosud přijat svatoblažejské požehnání, můžete přistoupit bezprostředně po mši sv.

Archív Ohlášek…