Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

6.neděle velikonoční


- Do příští neděle bude vzadu v kostele pokladnička, do které můžete přispět na pomoc Ukrajině, jak nás prosí sv. otec.
- Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Bude opět beseda s p. Ing. Valdštýnem na téma: Vznik a šíření islámu.
- Farní knihovna nebude od nynějška otevřena každou neděli, ale jen 1. neděli v měsíci. Tedy nejbližší termín je v neděli 1. května.
- V sobotu 7. května se uskuteční farní pouť rodin. Cílem bude letos sv. Kopeček u Olomouce a Olomouc. Pojedeme opět auty, sejdeme se v 9.00 v Dolanech Pod Kartouzkou u zastávky autobusu. Pěšky půjdeme na sv. Kopeček, trasa je dlouhá asi 3.5 km. Je vhodná i pro kočárky. Podrobný program je na nástěnce vzadu v kostele. Společná mše sv. bude v bazilice kolem poledne. Těšíme se, že nás sejde hodně jako každý rok. Je to vždy pěkné, povzbuzující společenství se silným spojením v modlitbě a ve mši sv.
- V sobotu nebude vyjímečně ranní mše sv.
- Od 1.května budou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek vždy 17.30.
- Ve středu 18. května jede na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena zájezdu je 150.-kč.
- V úterý je na faře setkání maminek. Začátek v 9.15.
- Od neděle 15. Května se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští polovinu roku.
- V tomto týdnu budou opět schůzky rodičů a dětí k 1. Sv. přijímání. V Porubě ve čtvrtek po mši sv. v kostele, ve Vřesině ve středu také po mši sv. v kostele.
- Tuto středu se opět uskuteční schůzka k přípravě kurzů alfa. Bude na faře v 18.45. Setkání bude opět provázeno modlitbou a sdílením. Stále se můžete přidat a nabídnout konkrétní pomoc. Informace visí vzadu na nástěnce. Těšíme se na všechny, kteří toto dílo chtějí jakkoli podpořit

Archív Ohlášek…