Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

4.neděle velikonoční


- Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 26 055.-kč.
- Podařilo se vymalovat sál Domu farnosti a včera také uklidit. Pán Bůh zaplať všem brigádníkům.
- V květnu budou opět denně májové pobožnosti. V Porubě začnou vždy v 17.30.
-Květen je opět měsíc poutí. Tuto sobotu 2.května jsme zváni na děkanátní pouť do Frýdku. Program jako vždy: v 16.00 růženec, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv. Úmysl také jako vždy: za kněze, kněžská a řeholní povolání a za rodiny. V sobotu nebude v Porubě večerní mše sv. Úmysl, který na sobotu připadl, bude při mši sv. ráno v 8.00. Autobus se mi tentokrát nepodařilo zajistit.
- V pátek 8.května se jako každý rok těšíme na farní pouť rodin. Bude tento krát na sv. Hostýn, dopravíme se vlastními auty. Na parkovišti pod Hostýnem se sejdeme v 8.45. Cestou na Hostýn bude program, terén znáte, není nejvhodnější pro kočárky. Po poledni bude mše sv. ,po ní opékání párků, jak si kdo přinese.
-koncem května také uskutečníme tradiční středeční Sv. Hostýn. Termín oznámíme příští neděli.
- Schůzka rodičů k 1. Sv. přijímání bude v Porubě v úterý po mši sv. v 18.40, ve Vřesině ve středu po mši sv. v 17.40. První zpověď dětí v Porubě , ve Vřesině ve středu od 16.20.
- Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, zpověď v Porubě od 15.00, po mši sv. adorace. Ve Vřesině zpověď od 16.00.
- Je zde ještě nabídka hezkého poutního zájezdu cestovní kanceláře Palomino do Lurd, Nevers, kde je pohřbena sv. Bernadetta, a do La Salety. V Lurdech je pobyt 5 dní. Celkem 10 dní za 9 900.- Termín od 5.5. do 14.5. Více na letáku vzadu na nástěnce, k rozebrání jsou letáky v sakristii

Archív Ohlášek…