Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

7.neděle velikonoční


- Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.
- Příští neděli je Slavnost seslání Ducha sv. Odpoledne jsme zváni na každoroční setkání úplně všech generací farnosti při vaječině. Začneme ve 14.30 v kostele sv. Mikuláše májovou pobožností. Pak přejdeme do Domu farnosti, kde bude obvyklý program: milá setkání, povídání, písničky a občerstvení: vaječina, špekáčky. Co s sebou? – Buchty, vajíčka, hudební nástroj a hlavně všechny své blízké!
- Vzadu v kostele jsou plakátky o Noci kostelů, pořadatelé prosí o jejich roznesení. Do domů, škol, pracovišť, veřejných prostor atp.Děkujeme!
- První svaté přijímání bude letos v Porubě v neděli 31. května, ve Vřesině v neděli 7. června.
- Ve Vřesině máme dvě krásně obnovené kapličky – P. Marie a sv. Antonína:
- V neděli 31. května bude ve Vřesině poslední májová pobožnost v 15.00 venku u obnovené kapličky u točny, přitom požehnáme kapličku i nový obraz P. Marie.
- V sobotu 13. června o svátku sv. Antonína, patrona Vřesiny bude s námi slavit otec generální vikář mons. Martin David mši sv. u kapličky sv. Antonína nad obecním úřadem, přitom obnovenou kapličku a obraz sv. Antonína požehná. Nedělní poutní program ve Vřesině bude ještě oznámen

Archív Ohlášek…