Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Svátek posvěcení Lateránské baziliky


- Od neděle 16. listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
- Pán Bůh zaplať za páteční bdění, kdo jsme se zúčastnili, máme z něj myslím radost. Mysleme však dále ve svých modlitbách na tento úmysl. Netýká se pouze vzdálených křest
- Připomínám, že do poslední listopadové neděle je možno vzadu v pokladničce přispět na pomoc trpícím v zemích sužovaných válkou.
- Za měsíc opět oslavíme patrona naší farnosti sv. Mikuláše také tradičním setkáním farnosti. Tentokrát bude možno začít dříve už společným obědem, pak bude pokračovat program pro všechny generace. Příští neděli oznámíme podrobněji.

Archív Ohlášek…