Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice


- Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
- Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.
- Nejbližší hovory o víře budou v pondělí 30. Května. Na programu beseda s panem Ing. Fr. Valdštýnem - Osobnost Karla IV. a jeho místo v českých a evropských dějinách. -1. Část: český stát před nástupem Lucemburků.
-Díky všem, kteří jste připravili setkání farnosti při vaječině. Díky také všem, kteří jste si udělali čas a přišli, jistě nám tam bylo všem dobře.
-Nabídka rodinám – o víkendu 17. a 18. září je možno prožít dvoudenní setkání na jižní Moravě. V sobotu 17. bychom se sešli dopoledne k prohlídce ZOO Lešná u Zlína, po obědě by byla prohlídka potního kostela P. Marie ve Štípě, tam potom mše sv. Večer přejezd do Kroměříže , tam večeře, nocleh a snídaně, popř. večerní prohlídka města. V neděli mše sv. , prohlídka zámku, chrámů, zahrad-Podzámecké a Květné. Cena noclehu s večeří a snídaní by byla 425.- na osobu. Kdo by měl zájem, přihlaste se prosím do neděle 5. června se zálohou 300.-kč. Samozřejmě by bylo možno absolvovat jeden nebo druhý den nebo oba dva dny bez noclehu. Tak se můžete také přihlásit bez zálohy, abychom věděli, zda bude zájem.
- Náš bratr jáhen slaví 70 let života. S celou farností mu blahopřejeme k tomuto významnému jubileu a přejeme hojnost Boží milosti, dar zdraví a vše potřebné.

Archív Ohlášek…