Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

22. neděle v mezidobí


- Od 1. září bude v Porubě pořad bohoslužeb jako obvykle. Budou tedy mše sv. i v úterý a ve čtvrtek.O 1. Pátcích bude příležitost ke svátosti smíření od 15.00, po mši sv. hodinová adorace. Každý pátek bude v Porubě tichá adorace od 15.00.
- Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 v Porubě bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude hodinová adorace.Ve Vřesině bude zpověď ve středu od 16.00.
- Vyučování náboženství bude v tomto školním roce v Porubě opět na faře vždy v pondělí, ve Vřesině ve škole v úterý. 1. vyučovací hodina proběhne formou zápisu a seznámení v Porubě na faře v pondělí 14. září od 14:00. Ve Vřesině v úterý 15. Září ve škole opět od 14.00. Schůzky malých ministrantů a malé scholy budou v Porubě vždy ve čtvrtek, ve Vřesině ve středu. Začnou v týdnu, kdy začne i vyučování náboženství. Pamatujte prosím na hodiny náboženství , ministranty a scholu při plánování různých kroužků, aby nám neuteklo to podstatné, chceme-li dětem opravdu předat živou víru, nejen formální křesťanství.
Na nástěnce před kostelem, vzadu v kostele a na dveřích fary je vyvěšen předběžný rozvrh hodin vyučování náboženství.

Archív Ohlášek…